Skip to main content

Via verschillende kanalen hebben wij een oproep gedaan voor een nieuwe penningmeester. Ook zijn diverse mensen uit ons eigen netwerk persoonlijk benaderd. Dit heeft tot nu toe helaas geen nieuwe penningmeester opgeleverd.

Dalfsen staat in heel Nederland bekend als een echt handbaldorp en de vereniging heeft altijd een beroep kunnen doen op haar vrijwilligers om samen de vele taken uit te voeren die moeten worden verricht om een sportvereniging draaiende te houden. Na vaak vele jaren actief te zijn geweest binnen de vereniging (waarvoor wij ze zeer dankbaar zijn), zijn een aantal van die personen nu niet meer beschikbaar en is het belangrijk dat anderen opstaan om het vrijwilligersstokje over te nemen. Wij kunnen niet geloven dat onze vereniging onbestuurbaar gaat worden doordat er niemand bereid is om gemiddeld 2 uurtjes per week van zijn/haar tijd te willen investeren om het penningmeesterschap op zich te nemen.

Als penningmeester van onze handbalvereniging ben je verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. De volgende taken vallen daar onder:

 • Contributie wordt maandelijks geïnd bij de leden
 • Overige inkomsten komen van sponsoren en uit financiële acties
 • Declaraties van leden worden afgehandeld
 • Vrijwilligersvergoedingen worden maandelijks uitgekeerd
 • Facturen van onder andere het Nederlands Handbal Verbond en de Trefkoele+ worden verwerkt
 • De crediteuren- en debiteuren worden bijgehouden
 • Het financiële deel van de ledenadministratie wordt periodiek bijgewerkt
 • Financiële acties worden actief ondersteund
 • Op aanvraag wordt financiële rapportage geleverd
 • Jaarlijks wordt de jaarafsluiting (beginbalans, verlies en winst, eindbalans) en de begroting voor het volgende seizoen samengesteld
 • De kas wordt door de, jaarlijks door de algemene ledenvergadering gekozen, kascontrolecommissie gecontroleerd
 • Jaarlijks wordt jeugdsportsubsidie aangevraagd.

Bij deze nogmaals een dringende oproep om ons bestuur als penningmeester te komen versterken. Een reactie kun je mailen naar dalfsen@handbal.nl of rechtstreeks naar één van de bestuursleden.
Om duidelijk te maken hoe hoog de nood is: als we geen invulling aan deze vacature kunnen geven, zullen we ons als bestuur gaan beraden over de toekomst van handbal in Dalfsen.