Skip to main content

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon bij SV Dalfsen Handbal
SV Dalfsen Handbal wil graag een veilige vereniging zijn, waar iedereen zich op zijn gemak voelt, waar mensen op een prettige manier met elkaar omgaan en waar iedereen met plezier bezig is met handbal. Dat gaat niet altijd vanzelf. Het is belangrijk dat we er samen aan werken om zaken als pesten, conflicten, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze club te voorkomen. De aanwezigheid binnen de vereniging van een vertrouwenspersoon past daarbij en daarom heeft SV Dalfsen Handbal, Silvia Kogelman bereid gevonden om op te treden als vertrouwenspersoon van onze vereniging.

Voorkomen is beter dan genezen
De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden en nauw betrokkenen, dus spelers, trainers, coaches, ouders en begeleiders. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert. Ook herhaling kan op deze manier worden voorkomen.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersonen.

De vragen die je hebt, kunnen gaan over:

  • pesten en gepest worden;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamgenoot, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van ‘grensoverschrijdend’ gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hiermee te maken heeft;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

  1. toestemming voor hebt gegeven;
  2. van op de hoogte bent.

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. In ieder geval bij het afsluiten van het seizoen, maar indien nodig al eerder, rapporteert de vertrouwenspersoon aan het bestuur óf er meldingen (geanonimiseerd) zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Hoe bereik ik de vertrouwenspersonen?
Je kunt de vertrouwenspersoon bereiken via e-mail: vertrouwenspersoon@svdalfsen-handbal.nl

Even voorstellen:

Mijn naam is Silvia Kogelman en ik ben sinds 2017 vertrouwenspersoon binnen onze handbalvereniging. Via mijn dochter, Femke Beumer, ben ik als ouder en voormalig begeleider al jarenlang betrokken bij de club. Ik vind handbal een geweldig leuke sport en ik draag het verenigingsleven een warm hart toe. Zelf heb ik een praktijk in de Trefkoele+ waarin ik mensen help met leer-, lees-, gedrag- en andersoortige problemen.

Vanuit mijn beroep ben ik gewend met mensen te praten en hun problemen te duiden. Beroepsmatig heb ik, net als in deze functie, te maken met een beroepsgeheim. Dit houdt in dat wat in vertrouwen wordt verteld ook onder ons blijft, tenzij we samen in overleg anders besluiten. Jouw informatie wordt dus uiterst vertrouwelijk behandeld. Ook ken ik vanuit mijn werk mensen en instanties in Dalfsen die bij eventuele problemen je verder zouden kunnen helpen. Dus heb je een probleem, blijf er niet mee lopen, maar trek gerust aan de bel.

Silvia