Skip to main content

Ledeninformatie

Teams

Onze handbalvereniging kent een jeugdafdeling (t/m 18 jaar) en een seniorenafdeling.
Deze afdelingen zijn gekoppeld aan de volgende leeftijdsindeling:

Senioren: 19 jaar en ouder
A-jeugd: 17 en 18 jaar
B-jeugd: 15 en 16 jaar
C-jeugd: 13 en 14 jaar
D-jeugd: 11 en 12 jaar
E-jeugd: 9 en 10 jaar
F-jeugd: 7 en 8 jaar
H-jeugd: 6 jaar en jonger

Bepalend voor de toedeling is je leeftijd op 31 december van het lopende bondsjaar. Word je in november 2022 bijvoorbeeld 11 jaar, dan wordt je in het seizoen 2022-2023 ingedeeld in een D-team, ondanks dat je bij het begin van de competitie nog 10 bent.

Teamindeling

De Technische Commissie bepaalt in overleg met de trainers en teambegeleiders in welk team je wordt ingedeeld.  Behalve de leeftijd, spelen een goede verdeling van de aantallen, aanwezige techniek/tactiek/motivatie, fysieke en sociale aspecten een rol. Het streven is dat je op het voor jou meest geschikte niveau handbalt, maar vooral dat je met plezier handbalt!

Voor aanvang van de competitie ontvang je van de teambegeleider een mail waarin hij/zij allerlei informatie (bijv. trainingstijden, competitieschema, rijschema bij uitwedstrijden) over het komende seizoen zal geven. Ook wordt er een groepsapp aangemaakt om gedurende het seizoen informatie uit te wisselen.

Training

De zaaltrainingen worden gegeven in sporthal De Trefkoele+ en de buitentrainingen op Sportpark Gerner (kunstgrasveld of beachveld). Dit gebeurt volgens een vast trainingstijdenschema dat per seizoen wordt opgesteld door de Technische Commissie. Hierbij moet rekening gehouden worden met de beschikbaarheid van de zaal, het veld en de trainers. Het overzicht van de trainingstijden wordt door de leid(st)er aan het team verstrekt.

Het niet deel kunnen nemen aan een training dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de train(st)er of leid(st)er. Hou er wel rekening mee dat handbal een teamsport is; een blessure, ziekte of ongeval als reden voor afmelding zal geen probleem zijn, maar bijvoorbeeld een verjaardag of logeerafspraak leidt waarschijnlijk tot minder begrip.

Competitie

Het grootste gedeelte van een handbalseizoen bestaat uit de zaalcompetitie. Dit loopt ruwweg van eind september tot begin april en, zoals de naam al doet vermoeden, worden de wedstrijden in sporthallen gespeeld.
Voor en na de zaalcompetitie worden ook nog buiten wedstrijden gespeeld, vaak in toernooivorm. Deze wedstrijden worden meestal op kunstgras of op beachvelden gespeeld.

Foto: Kristian Giesen fotografie

Contributie

Voor het lidmaatschap van SV Dalfsen Handbal is contributie verschuldigd. Het contributiebedrag is gerelateerd aan de leeftijd. Bij langdurig niet kunnen spelen (bijv. bij een blessure of wegens zwangerschap) kan het contributiebedrag worden verlaagd. Statutair is men lid tot het eind van het verenigingsjaar, tot 30 juni.

Opzegging van het lidmaatschap moet 4 weken vóór het eind van het verenigingsjaar (dus vóór 1 juni) schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt opgezegd, blijft men niettemin de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

CategorieBedrag per maandBedrag per kwartaal
H-jeugd€ 8,57€ 25,71
F-jeugd€ 8,57€ 25,71
E-jeugd€ 10,19€ 30,57
D-jeugd€ 12,87€ 38,61
C-jeugd€ 15,54€ 46,62
B-jeugd€ 17,69€ 53,07
A-jeugd€ 20,38€ 61,14
Senioren€ 26,15€ 78,45
Kledingtoeslag: € 1,50. Dit wordt elke maand naast de contributie geïncasseerd
Handbal +Er wordt 2 keer per jaar € 25,00 extra geïncasseerd

Vervoer

Aan het begin van het seizoen verspreidt de teambegeleider een rijschema waarin is opgenomen voor welke uitwedstrijden ouders/verzorgers worden gevraagd zorg te dragen voor vervoer naar de sporthal of het sportveld van de tegenstander. Komt een dag niet uit, dan is het verzoek onderling te ruilen en dit dan ook aan de begeleiding door te geven.

De verzamel- en vertrekplek voor alle activiteiten (wedstrijden, toernooien e.d.) is de parkeerplaats van De Trefkoele+. De speelsters van de D- t/m de H-teams worden thuisgebracht. Vanaf de C-jeugd en ouder worden de speelsters geacht zelf vanaf De Trefkoele+ weer naar huis te gaan.

Naar uitwedstrijden (en weer terug) wordt in groepsverband gereden; dit in verband met een collectieve verzekering vanuit de vereniging, die alleen van kracht is als gezamenlijk onder clubverantwoordelijkheid gereisd wordt. Het motto voor zowel de heen- als de terugreis is dan ook altijd: “samen uit – samen thuis”.

Kleding

Tijdens de training draag je een korte broek, een T-shirt, sokken en stevige sportschoenen (op beachveld niet nodig). In de Trefkoele+ zijn, net als in de meeste andere sporthallen, donkere/zwarte zolen niet toegestaan.

Wanneer je competitiewedstrijden speelt, wordt de wedstrijdkleding (rood shirt, zwart broekje) voor aanvang van de wedstrijd uitgereikt. Deze kleding is eigendom van de vereniging en gaat na afloop terug in de teamtas. Deze kleding zal bij toerbeurt door een ouder gewassen worden.
Sokken zijn geen onderdeel van de teamkleding en je wordt dan ook verzocht zelf voor zwarte sportsokken te zorgen. Bij de wedstrijden wordt het dragen van kniebeschermers aangeraden.

Kapsel/sieraden

Lang haar draag je niet los, maar vast in bijvoorbeeld een staart.

Zowel voor trainingen als voor wedstrijden geldt dat ALLE sieraden moeten worden uit- of afgedaan. Als dat niet mogelijk is, dan dient het een en ander met tape te worden afgeplakt.

Douchen

Na afloop van het spelen van een wedstrijd is douchen verplicht. Hierbij wordt het dragen van badslippers aangeraden. Na een training mag het douchen ook thuis.

Informatieboekje

In onderstaande link vind je het informatieboekje met alle ins en outs van onze bloeiende vereniging voor dit seizoen. Veel leesplezier!

INFORMATIEBOEKJE