Skip to main content

Privacy policy

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 augustus 2020.

SV Dalfsen Handbal vindt een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens erg belangrijk. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Ook informeren we je hoe je correcties kunt aanbrengen of je kunt verzetten tegen verwerking van je gegevens.

Gebruik van persoonsgegevens

Deze privacyverklaring ziet op alle persoonsgegevens die je aan SV Dalfsen Handbal verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht, bij het sluiten van een lidmaatschapsovereenkomst, bij het invullen van een (web)formulier of als je meedoet aan een actie op social media. Het gaat dan om gegevens zoals naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, betaalgegevens en overige gegevens die door jou worden verstrekt. Bij het bezoeken van onze website worden gegevens als het IP-adres van je computer, de bezochte pagina’s, de datum en duur van het bezoek opgeslagen.

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:
– het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst die je met ons hebt gesloten;
– het verstrekken van de door jou gevraagde informatie;
– het versturen van clubnieuws en service-gerichte informatie om onze leden, ouders en supporters te informeren, te interesseren en te betrekken. (het is altijd mogelijk om je af te melden indien je deze informatie niet wenst te ontvangen);
– het aanbieden van producten, diensten, evenementen van SV Dalfsen Handbal en andere partijen waarmee SV Dalfsen Handbal samenwerkt (het is altijd mogelijk om je af te melden indien je deze informatie niet wenst te ontvangen);
– analytische doeleinden van de website.

Verstrekking aan derden

We kunnen op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Wij zullen nooit jouw persoonsgegevens verkopen aan derden voor hun marketing activiteiten.

Cookies

SV Dalfsen Handbal gebruikt, naast technische en functionele cookies, alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van je gegevens. SV Dalfsen Handbal treft voortdurend maatregelen om je gegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij zorgen er voor dat deze gegevens slechts toegankelijk zijn voor geautoriseerde personen, die ze alleen voor de hiervoor vermelde doeleinden mogen gebruiken.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van jouw persoonsgegevens die SV Dalfsen Handbal verwerkt. SV Dalfsen Handbal zal het overzicht binnen vier weken na je verzoek daartoe verstrekken. Indien uit het door ons verstrekte overzicht blijkt dat er onjuistheden in je persoonsgegevens bij SV Dalfsen Handbal zitten, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Contactgegevens

Indien je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens hebt, kun je met ons contact opnemen. Hieronder lees je onze contactgegevens:
SV Dalfsen Handbal, secretariaat@svdalfsen-handbal.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze webpagina gepubliceerd.