Skip to main content

Vrijwilligersbeleid

Zonder vrijwilligers geen handbal

Vrijwilligers zijn binnen iedere sportvereniging van onschatbare waarde. Van bestuurslid tot pepernoten inpakken, van trainer tot commissielid of scheidsrechter. Onze mooie vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers….

Ben je enthousiast en wil je wat betekenen voor de vereniging maar weet je (nog) niet wat klik dan op onderstaande link. Hier vind je alle vrijwilligerstaken die er zijn binnen SV Dalfsen Handbal.

VRIJWILLIGERSTAKEN

Ook jouw steun is hard nodig: meld je nu aan via vrijwilligers@svdalfsen-handbal.nl.

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
Bij het aannemen van nieuwe vrijwilligers zal er een intakegesprek plaatsvinden. Als de functie daarom vraagt kan er ook naar referenties gevraagd worden. Daarnaast zal er een VOG worden aangevraagd als onderdeel van algemeen preventiebeleid.

(Bestuurs)lid Sponsorcommissie

Wil jij een mooie en leerzame ervaring opdoen, jouw communicatievaardigheden en financiële inzichten verbeteren, maar juist ook om voor onmisbare inkomsten voor de club te zorgen? De sponsorcommissie is op zoek naar nieuwe mensen! Vind jij het leuk om contact te leggen met potentiële sponsoren, daarmee het gesprek aan gaan en de belangen behartigen van de huidige sponsoren? Meld je aan!Daarnaast is ook nog de stoel van bestuurslid sponsoring en communicatie beschikbaar die vanuit zijn/haar functie als lid sponsorcommissie ook zitting neemt in het bestuur.

Taken: lid sponsorcommissie

 • Nieuwe sponsoren werven
 • Huidige sponsorcontacten onderhouden
 • Shirt bedrukking en sponsordoeken opmaak regelen
 • Acties opzetten om sponsoren in de spotlights te zetten
 • Promotie uitzetten Dames 1

Taken: bestuurslid sponsoring en communicatie

 • Bestuursvergaderingen bijwonen
 • Desgewenst bijwonen van bijeenkomsten, zowel intern als extern
 • Als bestuurslid ben je contactpersoon en aanspreekpunt voor de diverse commissies en functies die vallen onder Sponsoring en Communicatie.
 • Spin in het web bij Sponsoring en Communicatie
 • Lid van de sponsorcommissie
 • Gaat 1 of 2 keer per jaar bij de hoofdsponsor(en) op bezoek om bij te praten

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met de sponsorcommissie via e-mail sponsorcommissie@svdalfsen-handbal.nl of stuur een e-mail aan vrijwilligers@svdalfsen-handbal.nl.

Openstaande vacatures

Lid Grote Club Actie Commissie

We zijn met spoed op zoek naar versterking van de Grote Club Actie Commissie. Deze actie vindt plaats in de periode eind september/begin oktober. Samen met je mede commissie leden zorg je ervoor dat de actie wordt uitgerold binnen de vereniging en verzorg je de communicatie richting de teams, coaches en vereniging. Tijdsinvestering voor september is 2 à 3 keer een half uurtje overleg en in november nog 2 à 3 avonden om alles in te voeren en af te handelen. Dit alles aan de hand van een draaiboek.

Taken:

 • Organiseren en beheren van de actie Grote Club Actie
 • Actie continueren en volgen
 • PR-activiteiten
 • Communicatie richting teams, coaches en vereniging
 • Actie afronden en afhandelen bijbehorende taken
 • Prijzen uitreiken aan degene die de meeste loten hebben verkocht

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met de Grote Club Actie Commissie via e-mail groteclubactie@svdalfsen-handbal.nl of stuur een e-mail aan vrijwilligers@svdalfsen-handbal.nl.

Leden zaalopbouwteam

Het zaalopbouwteam maakt de zaal elke thuiswedstrijd van Dames 1 klaar voor de wedstrijd. Na afloop van de wedstrijd worden deze zaken weer opgeruimd. Het zaalopbouwteam vraagt nog helpende handen bij het opbouwen van de zaal voorafgaand aan de wedstrijd. Dit is voorafgaand aan de 1 of 2 jeugdwedstrijden die nog voorafgaand aan de wedstrijd van Dames 1 plaatsvinden. Het opbouwen duurt ongeveer een half uurtje.

Taken:

 • Sponsordoeken ophangen en klaarzetten van doelen, wedstrijdtafel, wedstrijdbanken en blauwe stootkussens
 • Na wedstrijd bovenstaande opruimen.

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met het zaalopbouwteam via e-mail zaalopbouw@svdalfsen-handbal.nl of stuur een e-mail aan vrijwilligers@svdalfsen-handbal.nl.

Bestuurslid wedstrijdzaken

Kan jij goed overzicht houden? Dan is bestuurslid wedstrijdzaken echt iets voor jou. Je bent eindverantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat, zaaldiensten en scheidsrechters in samenwerking met de vrijwilligers die deze taken vervullen. Daarnaast ben je betrokken bij het reilen en zeilen van de hele vereniging.

Taken:

 • Bestuursvergaderingen bijwonen
 • Desgewenst bijwonen van bijeenkomsten, zowel intern als extern
 • Als bestuurslid ben je contactpersoon en aanspreekpunt voor de diverse commissies en functies die vallen onder Wedstrijdzaken.
 • Spin in het web bij Wedstrijdzaken
 • Aansturen teambegeleider gedurende het seizoen
 • Doorsturen informatie van andere commissies naar teambegeleiders
 • Organiseren van de randzaken rondom een wedstrijd

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met de vrijwilligerscommissie via e-mail vrijwilligers@svdalfsen-handbal.nl.

Lid/leden Overige Sponsoracties Commissie

Door het jaar heen zijn er allerlei acties waarbij er extra geld kan worden ingezameld voor de vereniging. Denk daarbij oa aan de Rabobank Clubkas Actie en Jumbo Vul de Kas Actie. Als kartrekker heb je een coördinerende rol in deze acties zodat de leden (en ouders) betrokken raken bij deze actie. Met jouw inzet kan je dus zeker de clubkas extra spekken. Spreekt jou dit aan, dan horen we dat graag.

Taken:

 • Contact met bestuurslid Activiteiten
 • Jumbo Vul de Kas Actie uitrollen binnen de vereniging
 • Rabobank Clubkas Actie uitrollen binnen de vereniging
 • Overige acties die ter tafel komen
 • Zorgdragen voor een goede financiële afwikkeling van de actie
 • Input leveren voor website en social media

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met de vrijwilligerscommissie via e-mail vrijwilligers@svdalfsen-handbal.nl.

Secretaris

We zoeken een nieuwe en enthousiaste secretaris, die ons bestuur wil komen versterken. De secretaris vormt samen met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur en zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat.

Taken:

 • Neemt deel aan bestuursvergaderingen en notuleert
 • Kan desgewenst interne en externe bijeenkomsten bijwonen
 • Houdt de e-mail bij en stuurt die de informatie door naar de juiste personen
 • Regelt de VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)
 • Beheert de coaches app

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met het secretariaat via e-mail secretariaat@svdalfsen-handbal.nl of stuur een e-mail aan vrijwilligers@svdalfsen-handbal.nl.

Lid eindfeestcommissie

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid voor onze eindfeestcommissie. Het eindfeest wordt gevierd met de hele vereniging: spelers, ouders, vrijwilligers en sponsoren. Het is de afsluiting van het seizoen. Dit wordt ieder jaar georganiseerd volgens een draaiboek. De meeste voorbereidingen vinden plaats in mei-juni. Op dit moment zijn wij vooral op zoek naar ouders uit de jongste jeugd die willen helpen organiseren zodat het een breed gedragen feest wordt voor de hele vereniging.

Taken:

 • Datum bepalen in overleg met bestuur en kantine SVD voetbal
 • Uitnodiging naar alle leden, ouders en vrijwilligers
 • Catering regelen
 • Activiteiten bedenken en uitzetten tijdens het feest
 • Zorgdragen voor een goede financiële afwikkeling

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met de eindfeestcommissie via e-mail eindfeest@svdalfsen-handbal.nl of stuur een e-mail aan vrijwilligers@svdalfsen-handbal.nl.

Lid startevenementcommissie

Wij zijn op zoek naar leden voor onze startevenementcommissie. Tijdens het startevenement worden de teamfoto’s gemaakt van alle teams en wordt de aftrap gegeven van het nieuwe seizoen met alle leden, ouders, vrijwilligers en sponsoren. Volgens een draaiboek worden alle actiepunten uitgezet: locatie, fotograaf, catering etc. Al deze actiepunten kunnen voor de zomervakantie bij gelegenheid al worden uitgezet en vlak voor het startevenement worden gefinetuned.

Taken:

 • In overleg met de sponsorcommissie de locatie en datum bepalen
 • Uitnodiging sturen naar leden, ouders en vrijwilligers
 • Fotograaf regelen voor teamfoto’s
 • Invulling evenement regelen

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met de vrijwilligerscommissie via e-mail vrijwilligers@svdalfsen-handbal.nl.

Lid grafische commissie

Wij zijn op zoek naar versterking voor de afdeling grafisch. Met deze commissie maak je allerlei uitingen op die aangevraagd worden vanuit verschillende commissies. Alle opmaak is opgemaakt in Adobe CS pakket voor de Mac: Indesign, Illustrator en Photoshop. Ben jij hiermee bekend meld je dan snel aan.

Taken:

 • Opmaken affiches/uitnodigingen voor diverse uitingen
 • Opmaken sponsordoeken Trefkoele+
 • Opmaken bedrukking kleding
 • Programmaboekjes maken voor toernooien

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met de afdeling grafische uitingen via e-mail grafisch@svdalfsen-handbal.nl of stuur een e-mail naar vrijwilligers@svdalfsen-handbal.nl.

Voorzitter

We zoeken een bij de vereniging betrokken bestuurder, die samen met de andere bestuursleden, vrijwilligers en actieve leden, verder vorm geeft aan de ambities en de toekomst van onze vereniging.

Taken:

 • Vertegenwoordigt diverse belangen binnen club en bestuur en treedt als zodanig naar buiten
 • Vertegenwoordigt de vereniging actief, zowel intern als extern
 • Zit de bestuurs- en ledenvergaderingen voor
 • Coördineert de bestuurstaken, delegeert op een stimulerende wijze
 • Zorgt voor een goede en fijne samenwerking binnen de vereniging
 • Is het aanspreekpunt voor samenwerkende partners
 • Stelt zich op de hoogte van lopende zaken
 • Bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging
 • Neemt initiatieven om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk, financieel en/of sportief op een hoger niveau te brengen

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met de zittende voorzitter via e-mail voorzitter@svdalfsen-handbal.nl of stuur een e-mail aan vrijwilligers@svdalfsen-handbal.nl.

E-mailadressen

T

Technische Zaken

Bestuurslid Technische Zaken
i.klumper@svdalfsen-handbal.nl

Technische Commissie
tc@svdalfsen-handbal.nl

Materiaal Commissie
materialen@svdalfsen-handbal.nl

A

Activiteiten Commissie

Bestuurslid Activiteiten Commissie
bestuurslidactiviteiten@svdalfsen-handbal.nl

Pepernotenactiecommissie
pepernoten@svdalfsen-handbal.nl

Grote Club Actie Commissie
groteclubactiesvdalfsen@gmail.com

Overige Sponsoracties Commissie
secretariaat@svdalfsen-handbal.nl

Toernooien Commissie
toernooien@svdalfsen-handbal.nl

Handbalkamp Commissie
handbalkamp@svdalfsen-handbal.nl

Eindfeest Commissie
eindfeest@svdalfsen-handbal.nl

Sponsoring en Communicatie

Bestuurslid Sponsoring en Communicatie
secretariaat@svdalfsen-handbal.nl

Sponsor Commissie
sponsorcommissie@svdalfsen-handbal.nl

Kleding Commissie
kleding@svdalfsen-handbal.nl

Vrijwilligers Commissie
vrijwilligers@svdalfsen-handbal.nl

Website en (Social) Media beheer
communicatie@svdalfsen-handbal.nl

Grafische uitingen
grafisch@svdalfsen-handbal.nl

W

Wedstrijdzaken

Bestuurslid Wedstrijdzaken
secretariaat@svdalfsen-handbal.nl

Wedstrijdcoördinator
wedstrijdcoordinator@svdalfsen-handbal.nl

Wedstrijdsecretariaat
wedstrijdsecretariaat@svdalfsen-handbal.nl

Ledenadministratie
ledenadministratie@svdalfsen-handbal.nl

Scheidsrechter Commissie
scheidsrechters@svdalfsen-handbal.nl

Beachcompetitie Commissie
secretariaat@svdalfsen-handbal.nl

Organisatie thuiswedstrijden Dames 1
thuiswedstrijdendames1@svdalfsen-handbal.nl

Zaalopbouw team Dames 1
zaalopbouw@svdalfsen-handbal.nl

Coördinator Handbal+
handbalplus@svdalfsen-handbal.nl