Vrijwilligersbeleid

Zonder vrijwilligers geen handbal

Vrijwilligers zijn binnen iedere sportvereniging van onschatbare waarde. Van bestuurslid tot pepernoten inpakken, van trainer tot commissielid of scheidsrechter. Onze mooie vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers….

Ben je enthousiast en wil je wat betekenen voor de vereniging maar weet je (nog) niet wat klik dan op onderstaande link. Hier vind je alle vrijwilligerstaken die er zijn binnen SV Dalfsen Handbal.

VRIJWILLIGERSTAKEN

Ook jouw steun is hard nodig: meld je nu aan via vrijwilligers@svdalfsen-handbal.nl.

Spoed vacatures

Voorzitter

Wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter. We zoeken een bij de vereniging betrokken bestuurder, die samen met de andere bestuursleden, vrijwilligers en actieve leden, verder vorm geeft aan de ambities en de toekomst van onze vereniging.

Taken:

 • Vertegenwoordigt diverse belangen binnen club en bestuur en treedt als zodanig naar buiten
 • Vertegenwoordigt de vereniging actief, zowel intern als extern
 • Zit de bestuurs- en ledenvergaderingen voor
 • Coördineert de bestuurstaken, delegeert op een stimulerende wijze
 • Zorgt voor een goede en fijne samenwerking binnen de vereniging
 • Is het aanspreekpunt voor samenwerkende partners
 • Stelt zich op de hoogte van lopende zaken
 • Bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging
 • Neemt initiatieven om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk, financieel en/of sportief op een hoger niveau te brengen

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met de zittende voorzitter via e-mail voorzitter@svdalfsen-handbal.nl of stuur een e-mail aan vrijwilligers@svdalfsen-handbal.nl.

Secretaris

Wij zijn op zoek naar een nieuwe en enthousiaste secretaris, die ons bestuur wil komen versterken.

De secretaris vormt samen met de voorzitter en de penningmeester het dagelijks bestuur en zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat.

Taken:

 • Neemt deel aan bestuursvergaderingen en notuleert
 • Kan desgewenst interne en externe bijeenkomsten bijwonen
 • Houdt de e-mail bij en stuurt die de informatie door naar de juiste personen
 • Regelt de VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)
 • Beheert de coaches app

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met het secretariaat via e-mail secretariaat@svdalfsen-handbal.nl of stuur een e-mail aan vrijwilligers@svdalfsen-handbal.nl.

Bestuurslid Activiteiten

Wij zijn op zoek naar een bestuurslid activiteiten. Dit bestuurslid is de communicatielijn tussen de activiteiten commissies en het bestuur en andersom. Hij of zij heeft een coördinerende rol met betrekking tot de activiteiten.

Taken:

 • Neemt deel aan bestuursvergaderingen
 • Is de contactpersoon van het bestuur voor de diverse commissies en functies die vallen onder Activiteiten
 • Kan desgewenst interne en externe bijeenkomsten bijwonen
 • Maakt de agenda van alle activiteiten per seizoen

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met de vrijwilligerscommissie via e-mail vrijwilligers@svdalfsen-handbal.nl.

Vrijwilligers Commissie

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid voor onze vrijwilligers commissie. Wanneer er ergens nieuwe vrijwilligers nodig zijn zorg je er samen met de overige commissieleden voor dat deze vacature onder de aandacht wordt gebracht. Deze commissie is in 2022 van start gegaan en heeft al een mooie basis gemaakt voor de komende jaren.

Taken:

 • Zorgt ervoor dat het de lijst met vrijwilligers up-to-date blijft
 • Werft vrijwilligers via (social) media of persoonlijke benadering
 • Houdt het overzicht van de vrijwilligerstaken en de participatielijst up-to-date
 • Verspreid de participaptielijst en verwerkt de uitkomsten hiervan
 • Verzorgt attentie voor alle vrijwilligers met kerst en voor vrijwilligers die afscheid nemen
 • Organiseert info-avonden bij de start van het seizoen

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met de vrijwilligers commissie via e-mail vrijwilligers@svdalfsen-handbal.nl.

E-mailadressen

T

Technische Zaken

Bestuurslid Technische Zaken
i.klumper@svdalfsen-handbal.nl

Technische Commissie
tc@svdalfsen-handbal.nl

Materiaal Commissie
materialen@svdalfsen-handbal.nl

A

Activiteiten Commissie

Bestuurslid Activiteiten Commissie
secretariaat@svdalfsen-handbal.nl

Pepernotenactiecommissie
pepernoten@svdalfsen-handbal.nl

Grote Club Actie Commissie
groteclubactiesvdalfsen@gmail.com

Overige Sponsoracties Commissie
secretariaat@svdalfsen-handbal.nl

Schoolhandbalcommissie
schoolhandbaldalfsen@hotmail.com

Interne Toernooien Commissie
secretariaat@svdalfsen-handbal.nl

Handbalkamp Commissie
secretariaat@svdalfsen-handbal.nl

Eindfeest Commissie
secretariaat@svdalfsen-handbal.nl

c

Sponsoring en Communicatie

Bestuurslid Sponsoring en Communicatie
secretariaat@svdalfsen-handbal.nl

Sponsor Commissie
sponsorcommissie@svdalfsen-handbal.nl

Kleding Commissie
kleding@svdalfsen-handbal.nl

Vrijwilligers Commissie
vrijwilligers@svdalfsen-handbal.nl

Website en (Social) Media beheer
communicatie@svdalfsen-handbal.nl

Grafische uitingen
grafisch@svdalfsen-handbal.nl

W

Wedstrijdzaken

Bestuurslid Wedstrijdzaken
secretariaat@svdalfsen-handbal.nl

Wedstrijdcoördinator
secretariaat@svdalfsen-handbal.nl

Wedstrijdsecretariaat
secretariaat@svdalfsen-handbal.nl

Ledenadministratie
ledenadministratie@svdalfsen-handbal.nl

Scheidsrechter Commissie
secretariaat@svdalfsen-handbal.nl

Beachcompetitie Commissie
secretariaat@svdalfsen-handbal.nl

Organisatie thuiswedstrijden Dames 1
secretariaat@svdalfsen-handbal.nl

Zaalopbouw team Dames 1
secretariaat@svdalfsen-handbal.nl

Coördinator Handbal+
handbalplus@svdalfsen-handbal.nl