Skip to main content

Vrijwilligersbeleid

Zonder vrijwilligers geen handbal

Vrijwilligers zijn binnen iedere sportvereniging van onschatbare waarde. Van bestuurslid tot pepernoten inpakken, van trainer tot commissielid of scheidsrechter. Onze mooie vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers….

Ben je enthousiast en wil je wat betekenen voor de vereniging maar weet je (nog) niet wat klik dan op onderstaande link. Hier vind je alle vrijwilligerstaken die er zijn binnen SV Dalfsen Handbal.

VRIJWILLIGERSTAKEN

Ook jouw steun is hard nodig: meld je nu aan via vrijwilligers@svdalfsen-handbal.nl.

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
Bij het aannemen van nieuwe vrijwilligers zal er een intakegesprek plaatsvinden. Als de functie daarom vraagt kan er ook naar referenties gevraagd worden. Daarnaast zal er een VOG worden aangevraagd als onderdeel van algemeen preventiebeleid.

Openstaande vacatures

Lid startevenementcommissie


We zijn nog op zoek naar 1 ouder van een jeugdteam voor de startevenementcommissie. Tijdens het startevenement worden de teamfoto’s gemaakt van alle teams en wordt de aftrap gegeven van het nieuwe seizoen met alle leden, ouders, vrijwilligers en sponsoren. Volgens een draaiboek worden alle actiepunten uitgezet: locatie, fotograaf, catering etc. Al deze actiepunten kunnen voor de zomervakantie bij gelegenheid al worden uitgezet en vlak voor het startevenement worden gefinetuned.

Taken:

 • In overleg met de sponsorcommissie de locatie en datum bepalen
 • Uitnodiging sturen naar leden, ouders en vrijwilligers
 • Fotograaf regelen voor teamfoto’s
 • Invulling evenement regelen

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met de vrijwilligerscommissie via e-mail vrijwilligers@svdalfsen-handbal.nl.

Voorzitter

We zoeken een bij de vereniging betrokken bestuurder, die samen met de andere bestuursleden, vrijwilligers en actieve leden, verder vormgeeft aan de ambities en de toekomst van onze vereniging.

Taken:

 • Vertegenwoordigt diverse belangen binnen club en bestuur en treedt als zodanig naar buiten
 • Vertegenwoordigt de vereniging actief, zowel intern als extern
 • Zit de bestuurs- en ledenvergaderingen voor
 • Coördineert de bestuurstaken, delegeert op een stimulerende wijze
 • Zorgt voor een goede en fijne samenwerking binnen de vereniging
 • Is het aanspreekpunt voor samenwerkende partners
 • Stelt zich op de hoogte van lopende zaken
 • Bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging
 • Neemt initiatieven om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk, financieel en/of sportief op een hoger niveau te brengen

 

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met de huidige voorzitter via e-mail voorzitter@svdalfsen-handbal.nl of stuur een e-mail aan vrijwilligers@svdalfsen-handbal.nl.

Penningmeester

Heb jij ervaring in de financiële sector? Dan zoeken wij jou. Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de verenigingskas en heb je contact met allerlei commissies binnen de vereniging waarin geldstromen voorkomen.

Taken:

 • Bestuursvergaderingen bijwonen
 • Desgewenst bijwonen van bijeenkomsten, zowel intern als extern
 • Vrijwilligersvergoeding uitbetalen
 • Facturen controleren en betalen | Alle in- en uitgaande posten beheren
 • QR codes aanmaken
 • Financieel jaaroverzicht maken
 • Presenteren van de financiële resultaten op de Algemene Ledenvergadering
 • Begroting maken en bewaken
 • Financieel inzicht geven aan commissies
 • Jeugdsportsubsidie aanvragen
 • Controle op de inning en volledigheid van de contributie
 • Aanmaken en verzenden van facturen voor de sponsoring en controle op de betaling daarvan

 

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met de huidige penningmeester via e-mail penningmeester@svdalfsen-handbal.nl of stuur een e-mail aan vrijwilligers@svdalfsen-handbal.nl.

 Trainer/Coach Dames 2

Wij zijn op zoek naar een nieuwe trainer/coach voor Dames 2. Het is een team met enthousiaste, gedreven meiden Zij komen uit in de tweede klas.

Taken:

 • Verzorgen van de trainingen (2x per week)
 • Coachen bij de wedstrijden

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met de technische commissie via e-mail tc@svdalfsen-handbal.nl of stuur een e-mail aan vrijwilligers@svdalfsen-handbal.nl.

Lid vrijwilligerscommissie


We zijn op zoek naar een nieuw lid voor onze vrijwilligers commissie. Wanneer er ergens nieuwe vrijwilligers nodig zijn zorg je er samen met de overige commissieleden voor dat deze vacature onder de aandacht wordt gebracht door een bericht op de website, social media, via de mail en/of via de whatsapp groepen van de teams.

Taken:

 • Overzicht bijhouden vrijwilligerstaken
 • Overzicht bijhouden vrijwilligers inclusief contactgegevens
 • Vrijwilligers werven via social media of persoonlijke benadering
 • Participatielijst updaten en verspreiden

 

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met de vrijwilligerscommissie via e-mail vrijwilligers@svdalfsen-handbal.nl.

E-mailadressen

T

Technische Zaken

Bestuurslid Technische Zaken
i.klumper@svdalfsen-handbal.nl

Technische Commissie
tc@svdalfsen-handbal.nl

Materiaal Commissie
materialen@svdalfsen-handbal.nl

A

Activiteiten Commissie

Bestuurslid Activiteiten Commissie
bestuurslidactiviteiten@svdalfsen-handbal.nl

Pepernotenactiecommissie
pepernoten@svdalfsen-handbal.nl

Grote Club Actie Commissie
groteclubactiesvdalfsen@gmail.com

Overige Sponsoracties Commissie
secretariaat@svdalfsen-handbal.nl

Toernooien Commissie
toernooien@svdalfsen-handbal.nl

Handbalkamp Commissie
handbalkamp@svdalfsen-handbal.nl

Eindfeest Commissie
eindfeest@svdalfsen-handbal.nl

Sponsoring en Communicatie

Bestuurslid Sponsoring en Communicatie
secretariaat@svdalfsen-handbal.nl

Sponsor Commissie
sponsorcommissie@svdalfsen-handbal.nl

Kleding Commissie
kleding@svdalfsen-handbal.nl

Vrijwilligers Commissie
vrijwilligers@svdalfsen-handbal.nl

Website en (Social) Media beheer
communicatie@svdalfsen-handbal.nl

Grafische uitingen
grafisch@svdalfsen-handbal.nl

W

Wedstrijdzaken

Bestuurslid Wedstrijdzaken
secretariaat@svdalfsen-handbal.nl

Wedstrijdcoördinator
wedstrijdcoordinator@svdalfsen-handbal.nl

Wedstrijdsecretariaat
wedstrijdsecretariaat@svdalfsen-handbal.nl

Ledenadministratie
ledenadministratie@svdalfsen-handbal.nl

Scheidsrechter Commissie
scheidsrechters@svdalfsen-handbal.nl

Beachcompetitie Commissie
secretariaat@svdalfsen-handbal.nl

Organisatie thuiswedstrijden Dames 1
thuiswedstrijdendames1@svdalfsen-handbal.nl

Zaalopbouw team Dames 1
zaalopbouw@svdalfsen-handbal.nl

Coördinator Handbal+
handbalplus@svdalfsen-handbal.nl