Skip to main content

Na een aantal jaren overgeslagen te hebben wegens Corona mochten we dit seizoen weer officieel beginnen met een startbijeenkomst. Hiervoor werden wij gastvrij ontvangen bij Morrenhof-Jansen installatiebedrijven, ook komend seizoen weer samen met Bouwbedrijf Bongers als hoofdsponsor aan onze vereniging verbonden. In een welkomstwoord van onze voorzitter, Hans Muscus, werden naast beide hoofdsponsoren ook alle andere sponsoren bedankt voor het mede mogelijk maken van de handbalsport voor onze meiden. Het komend seizoen gaan we beginnen met veel aanwas bij de jeugd, maar ook met meer seniorenteams dan we in jaren gehad hebben; een mooie ontwikkelling voor het handballen in Dalfsen. Ook wees Hans nog op hoe belangrijk de inzet van de vrijwilligers voor de vereniging is en dat daar altijd extra handjes gebruikt kunnen worden. Hierin komt gelukkig, mede door de inzet van onze vrijwilligerscommissie, steeds meer duidelijkheid en structuur, zodat ook beter zichtbaar wordt waar de gaten nog liggen en wat de vrijwilligerstaken precies inhouden.

Na het doorlopen van de agenda voor de middag werd het woord gegeven aan de nieuwe Commercieel en Technisch directeur van Morrenhof-Jansen: Dennis Hanstede. In een notendop lichtte Dennis toe waar de bedrijven Morrenhof-Jansen en Bongers voor staan en waarom zij sponsoring in de regio zo belangrijk vinden en daar graag aan meewerken.

Vervolgens was er ruimte voor het sociale gedeelte van deze bijeenkomst: elkaar ontmoeten, contacten (weer) aanhalen, samen genieten van een hapje en een drankje. Op de parkeerplaats en in de kantine waren voor de meiden spelactiviteiten georganiseerd. Tussendoor gingen, volgens een strakke planning, de verschillende teams zich omkleden om door Paul Bink op de foto te worden gezet. Daarnaast werd er nog een foto gemaakt van de hele vereniging: een imposant geheel. Paul, ook jij bedankt voor je bijdrage.

Het werd een geslaagde middag met een flinke opkomst, veel vrolijke gezichten en goed gevulde buikjes. Dank aan de dames van de sponsorcommissie en Jolien Jansen voor het organiseren van deze bijeenkomst.