Skip to main content

Aan het eind van dit seizoen zal Gert Wessels stoppen als trainer/coach bij Dames 1 van Morrenhof-Jansen Handbal Dalfsen. Het grootste deel van de tijd dat hij aan Dalfsen verbonden is wordt gekenmerkt door beperkingen ten gevolge van Corona. Deze beperkingen, gekoppeld aan het steeds weer opnieuw op moeten laden voor zowel Gert als het team, hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat Gert niet meer de motivatie op kan brengen om na dit seizoen nog in Dalfsen verder te gaan.
Uiteraard vinden wij dit jammer, maar begrijpen wij zijn keuze. Gert heeft met zijn positieve instelling in Dalfsen helpen bouwen aan een goede sfeer, waarbij hij er ook aan heeft bijgedragen dat de doorstromende jeugdspeelsters in het team zijn opgenomen. Handbaltechnisch heeft hij er vooral voor gezorgd dat er meer tempo in het aanvalsspel is gekomen.
Hopelijk worden de Corona-maatregelen snel versoepeld, zodat Gert en het team samen het seizoen nog op een goede manier af kunnen sluiten.
We houden de ambitie hoog en vertrouwen er op voor het volgende seizoen weer een goede trainer te vinden die met een jonge, gretige groep in de hoofdklasse aan het werk wil en daar samen mooie dingen kan laten zien.