Skip to main content

De vereniging verbindt, geeft kinderen de mogelijkheid het spel te spelen, zich te ontplooien, hun talenten te ontdekken, plezier te beleven, naar een gemeenschappelijk doel toe te werken, successen te vieren. Dat wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Ouders en geïnteresseerden die zich wekelijks, soms zelfs dagelijks inzetten om het spel mogelijk te maken. Trainers, coaches, scheidsrechters, commissieleden, bestuurders, spelers, ouders; iedereen is nodig om de vereniging glans te geven.

De vereniging is nog altijd op zoek naar scheidsrechters, trainers, commissieleden en bestuursleden. Urgent is op dit moment het penningmeesterschap. Deze functie kan desgewenst door meerdere personen worden uitgevoerd. Het huidige bestuur heeft beslist niet de mogelijkheid (delen van) het penningmeesterschap op te pakken. Per 30 juni moet de functie overgenomen zijn. Gebeurt dit niet, dan is het voortbestaan van de vereniging in acuut gevaar. Help!

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging:

  • Contributie wordt maandelijks geïnd bij de leden. Overige inkomsten komen van sponsoren en uit financiële acties.
  • Declaraties van leden worden afgehandeld. Eventuele vrijwilligersvergoedingen worden maandelijks uitgekeerd.
  • Facturen van onder andere het Nederlands Handbal Verbond en de Trefkoele+ worden verwerkt.
  • De crediteuren- en debiteurenadministratie worden bijgehouden.
  • Het financiële deel van de ledenadministratie wordt periodiek bijgewerkt.
  • Financiële acties worden actief ondersteund.
  • Jaarlijks wordt de jaarafsluiting (beginbalans, verlies en winst, eindbalans) en de begroting voor het volgende seizoen samengesteld. Op aanvraag wordt tussentijds financiële rapportage geleverd.
  • De kas wordt door de jaarlijks door de algemene ledenvergadering gekozen kascontrolecommissie gecontroleerd.
  • Jaarlijks wordt jeugdsportsubsidie aangevraagd. Indien noodzakelijk wordt vier keer per jaar BTW-aangifte gedaan.

De vereniging bestaat voor jou, door jou!

Ben je geïnteresseerd in het penningmeesterschap? Of ambieer je een andere functie binnen het bestuur om de vereniging mede naar jouw inzicht te ontwikkelen? Of wil je op een andere manier je bijdrage leveren? Neem snel contact op met het bestuur via een mail aan dalfsen@handbal.nl, of bel direct met voorzitter Hans Muscus, 0646277558.