Skip to main content

  Gegevens

  Velden met een * zijn verplicht

  Recreant*

  Ben je al eerder lid geweest van SV Dalfsen Handbal of een andere handbalvereniging?*

  Contributie


  Statutair is men lid tot het eind van het verenigingsjaar, tot 30 juni. Opzegging van het lidmaatschap moet 4 weken vóór het eind van het verenigingsjaar (dus vóór 1 juni) schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt opgezegd, blijft men niettemin de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd. Kijk voor de hoogte van de contributie op de pagina Ledeninformatie.

  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de penningmeester van SV Dalfsen Handbal om maandelijks de contributie af te schrijven van:


  Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan SV Dalfsen Handbal om, doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag van jouw rekening af te schijven. Indien je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden.

  Privacy

  Toestemmingsverklaring


  Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op onze website en/of social media plaatsen. Met deze verklaring geeft u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.
  De privacypolicy staat op onze website (https://www.svdalfsen-handbal.nl).

  Met dit formulier geef ik SV Dalfsen handbal toestemming om gegevens over mij te verwerken.

  Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:  Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen en gegevens. Je kan op elk moment je toestemming intrekken/wijzigen door een mail te sturen.

  LET OP: Als deze toestemmingsverklaring van toepassing is op een lid/vrijwilliger die jonger is dan 16 jaar, dan dient de toestemming te worden gegeven door de ouder/voogd.