Vrienden van Handbal Dalfsen

Vrienden van Handbal Dalfsen

 

1     Waarom de Vrienden van Handbal Dalfsen?

Met het 50 jarig jubileum lijkt ons dit het juiste moment om te starten met de Vrienden van Handbal Dalfsen. De organisatie  van het jubileum brengt de nodige kosten met zich mee. Met het oprichten van de VvHD willen we in het Jubileum jaar een financiële bijdrage kunnen leveren aan de jubileum commissie.

2     Waar worden de inkomsten aan besteed?

Het eerste jaar worden de inkomsten volledig ingezet voor de organisatie van het jubileum. Vervolgens zal het primaire doel van de VvHD zijn, inkomsten te genereren die aangewend kunnen worden voor zaken die niet uit de normale begroting van SV Dalfsen betaald kunnen worden. Het bestuur van S.V.Dalfsen Handbal zal 3 bestedingsdoelen voorstellen waarop de leden kunnen stemmen tijdens het eindfeest.

3     Wie zijn de toekomstige Vrienden van Handbal Dalfsen?

Dit zijn uiteraard leden, oud-leden, donateurs, vrijwilligers van SV Dalfsen maar ook (groot)ouders van (jeugd)leden en verder iedereen die SV Dalfsen Handbal een warm hart toe draagt.

4     Wat kost het lidmaatschap van de Vrienden van Handbal Dalfsen?

Het lidmaatschap kost het lidmaatschap € 50,00 per seizoen. Dit bedrag wordt geïnd door middel van een automatische incasso.
5     Wat krijgt u terug voor uw lidmaatschap?

  • Waardering en sympathie vanuit de vereniging.
  • Bijwonen van 2 wedstrijden van dames 1 in de businesslounge.
  • Uitnodiging voor het jaarlijkse eindfeest.
  • Ontvangt de nieuwsbrief.
  • Vermelding van uw naam op de website van SV Dalfsen Handbal. (Het is ook mogelijk om anoniem lid te worden, dus zonder vermelding van naam)

6     Hoe wordt ik lid van de Vrienden van Handbal Dalfsen?

De organisatie van de VvHD ligt bij de sponsorcommissie van S.V.Dalfsen Handbal. Aanmelden kan via sponsorcommissie@svdalfsen-handbal.nl. Of je kunt het aanmeldformulier printen en inleveren bij een van de sponsorcommissieleden.

Vrienden van Handbal Dalfsen

1 Jos Ramaker
2 Arnold Mosterman
3 Joke Mosterman – Hof
4 Dirk Mosterman
5 Hans Muscus
6 Arie Uitslag
7 Ronald Noordman
8 Max van den Anker

aanmeldformulier