De trainers getraind

De trainers getraind

Om de samenwerking op handbalgebied tussen topsport en breedtesport in Dalfsen te versterken zijn de laatste tijd verschillende gesprekken gevoerd en acties in gang gezet. Onderdeel daarvan is een aanbod van
Monique Queis-Tijsterman om de trainers van de breedtesport een “scholings-clinic” te geven en daarmee te laten profiteren van haar kennis en ervaring. Op zaterdag 14 april is dan ook een 15-tal trainers verzameld in De Polhaar om te luisteren naar wat Monique te vertellen heeft. Al snel wordt duidelijk dat Monique niet van plan is er
eenrichtingverkeer van haar kant van te maken, maar dat van de andere aanwezige trainers ook een actieve deelname wordt verwacht. Dit geldt zowel voor het theorie-deel in de ochtend als voor de praktijktraining ’s middags in de Trefkoele+.

De ochtendsessie wordt opgehangen aan een viertal kapstokken, waar door Monique nadere uitleg bij wordt gegeven, inclusief de nodige praktijkvoorbeelden. De hoofdonderwerpen die behandeld worden zijn: visie, training, planning en coaching. Er zal een duidelijke visie moeten komen over hoe we in Dalfsen willen handballen. Van jongs af aan kan hiermee dan rekening worden gehouden bij de speelwijze van de teams en de opbouw van het trainingsprogramma.
Nadrukkelijk wordt hierbij aangegeven dat het in Dalfsen mogelijk is te handballen op verschillende talent- en ambitie-niveaus en dat het voor iedereen leuk blijft.

Daarna geeft Monique een nadere toelichting op de training zelf. Voorbereiding, opbouw, maar ook evaluatie (gesprek met jezelf als trainer over gestelde doelen en al dan niet halen daarvan) komen daarbij onder andere aan de orde. Niet alleen aan techniek en tactiek wordt aandacht geschonken, maar ook fysieke training, mentale en sociale
aspecten komen aan bod. Het maken van planningen op meerdere niveaus (meerjarenplanning, jaarplan en planning per training) en het stellen van doelen in die planningen is het volgende punt van de agenda.Daarna geeft Monique nog de nodige tips over coaching en wat er zoal komt kijken bij het spelen van wedstrijden.Regelmatig komen de trainingsuren ter sprake. Om speelsters op een hoger niveau te krijgen zal geïnvesteerd moeten worden in (veel) meer
trainingsuren. Voor de club is dit een forse uitdaging. Niet alleen is er nauwelijks nog rek in de beschikbaarheid van de zaal, maar ook op trainers en speelsters zal een beroep worden gedaan hier (meer) tijd voor vrij te maken. Gelukkig geeft Monique ook nog wat tips mee om hier creatief mee om te gaan.

Na de lunch (waarvoor nog de complimenten aan de dames Klumper, die hier liefst 3 generaties bij betrokken hebben) verhuist de groep naar de Trefkoele+. Hier geven Monique en Miro Stare een training aan de meiden van de +trainingsgroep. Uiteraard is het niet de bedoeling dat de overige trainers relaxed op de tribune gaan zitten, maar dat zij actief meehelpen op de training. Mooi om te zien hoe Monique en Miro niet alleen die andere trainers betrekken, maar ook de meiden van de +training heel bewust mee laten denken over mogelijke oplossingen voor bepaalde spelsituaties. Om de communicatie duidelijk en kort te houden wordt nog geopperd dat de coaches zich gaan beperken tot het roepen van HUP (Handjes Uitstappen Praten), wat ook nog als aanmoediging kan worden opgevat. Na ruim 2 uur training wordt de dag afgesloten en keert iedereen moe maar voldaan huiswaarts: de +meiden hebben een geweldige training gekregen, de trainers hebben veel gehoord, gezien en geleerd en Monique heeft eindelijk haar “woman of the match”-Douglas-tasje.

Maico van Zuijdam