Vrienden van Handbal Dalfsen

Waarom de Vrienden van Handbal Dalfsen?

Met het 50 jarig jubileum zijn we gestart met de Vrienden van SV Dalfsen Handbal. De organisatie van het jubileum bracht de nodige kosten met zich mee. Met het oprichten van de VvHD konden we in het jubileumjaar een financiële bijdrage leveren aan de jubileum commissie.

Waar worden de inkomsten aan besteed?

Het eerste jaar zijn de inkomsten volledig ingezet voor de organisatie van het jubileum. Vervolgens is het primaire doel van de VvHD inkomsten te genereren, die aangewend kunnen worden voor zaken die niet uit de normale begroting van SV Dalfsen Handbal betaald kunnen worden.

Wie zijn de toekomstige Vrienden van Handbal Dalfsen?

Dit zijn uiteraard leden, oud-leden, donateurs, vrijwilligers maar ook (groot)ouders van (jeugd)leden en verder iedereen die SV Dalfsen Handbal een warm hart toe draagt.

Wat kost het lidmaatschap van de Vrienden van Handbal Dalfsen?

Het lidmaatschap kost € 50,00 per seizoen. Dit bedrag wordt geïnd door middel van een automatische incasso.

Wat krijgt u terug voor uw lidmaatschap?

 • Waardering en sympathie vanuit de vereniging.
 • Uitnodiging voor het jaarlijkse eindfeest.
 • Ontvangt de nieuwsbrief.
 • Vermelding van uw naam op de website van SV Dalfsen Handbal. (Het is ook mogelijk om anoniem lid te worden, dus zonder vermelding van naam)

Hoe word ik lid van de Vrienden van Handbal Dalfsen?

De organisatie van de VvHD ligt bij de sponsorcommissie van SV Dalfsen Handbal. Aanmelden kan via sponsorcommissie@svdalfsen-handbal.nl. Of je kunt het aanmeldformulier printen en inleveren bij een van de sponsorcommissieleden.

Vrienden van Handbal Dalfsen zijn:

 • Jos Ramaker
 • Joke Mosterman – Hof
 • Dirk Mosterman
 • Hans Muscus
 • Arie Uitslag
 • Ronald Noordman
 • Max van den Anker
Download aanmeldformulier