Verenigings Beleid Arbitrage 2015-2019

scheidsrechters

Hieronder in het kort een aantal kernafspraken gemaakt door diverse sallandse handbalverenigingen. Het volledige arbitrageplan is hiernaast te downloaden.

Omdat de meeste handbalwedstrijden sterk regionaal gebonden zijn, zal een beleid gericht op een veilig en positief sportklimaat, op regionaal samenwerkingsniveau het meeste effect sorteren.  

 • Samen verantwoordelijk. 
 • Samen afspraken maken. 
 • Samen de oplossing zoeken. 
 • Samen de omgeving van de scheidsrechter aantrekkelijk maken. 
 • Samen handhaven.
 • Maar ook elkaar aanspreken op ongewenste situaties.

Een veilig sportklimaat voor alle sporters, dus ook voor scheidsrechters,

Uitgangspunten van de gedragsregels: 

 • Emotie hoort bij sport: uitingen van vreugde en teleurstelling zijn nauw gerelateerd aan emotie. Echter: emotie mag niet respectloos noch agressief zijn.  
 • Scheidsrechters nemen beslissingen op basis van waarnemingen en nemen waar vanuit een bepaalde positie. Dat betekent dat een waarneming uit een andere positie mogelijk tot een andere beslissing had kunnen leiden.  
 • Scheidsrechters worden beïnvloed door de omgeving en eigen kennis, kunde en ervaring 
 • Spelregels zijn beschreven voor spelers en coaches; scheidsrechters zien toe op de naleving hiervan.

1. Gedragsregels voor spelers:   

 • Spelers worden geacht de spelregels te kennen; 
 • Spelers accepteren de beslissingen van de scheidsrechter onvoorwaardelijk; 
 • Spelers corrigeren elkaar bij onwenselijke reacties en gedrag richting scheidsrechter; 
 • Spelers corrigeren de begeleiding bij onwenselijk reacties en gedrag richting scheidsrechter;  
 • Spelers hebben na afloop van de wedstrijd op respectvolle wijze een gesprek met de scheidsrechter;

2. Gedragsregels voor coaching en begeleiding:

 • Coaches en begeleiders worden geacht de spelregels te kennen; 
 • Coaches en begeleiders worden geacht het eigen team te coachen en te begeleiden; 
 • Coaches en begeleiders accepteren de beslissingen van de scheidsrechter onvoorwaardelijk; 
 • Coaches en begeleiders kennen hun rechten om in gesprek te gaan met scheidsrechters, zoals beschreven in de spelregels 4:2; 
 • Coaches en begeleiders corrigeren onwenselijke reacties en gedrag van spelers richting scheidsrechter; 
 • Coaches en begeleiders corrigeren elkaar bij onwenselijke reacties en gedrag richting scheidsrechter; 
 • Coaches en begeleiders corrigeren toeschouwers bij onwenselijke reacties en gedrag richting scheidsrechter en tegenstander; 
 • Coaches hebben na afloop van de wedstrijd op respectvolle wijze een gesprek met de scheidsrechter;

3. Gedragsregels voor toeschouwers en derden:

 • Aan toeschouwers wordt gevraagd zich positief op te stellen ten opzichte van het eigen team; 
 • Aan toeschouwers wordt gevraagd zich niet negatief te uiten richting scheidsrechter en tegenstander; 
 • Aan ouders bij o.a. jeugdwedstrijden wordt gevraagd onderling onwenselijke reacties en gedrag richting scheidsrechter en tegenstander te corrigeren;

4. Gedragsregels voor (eigen) scheidsrechters:

 • De scheidsrechter beheerst de taken die behoren tot zijn discipline; 
 • De scheidsrechter gedraagt zich correct ten opzichte van spelers, coaches en begeleiders; 
 • De scheidsrechter kent het recht van coaches om in gesprek te gaan, zoals vastgelegd in de spelregels 4:2; 
 • De scheidsrechter acteert niet op reacties van buiten het speeloppervlak; 
 • De scheidsrechter erkent de emotie bij spelers en begeleiders; 
 • De scheidsrechter kent de belangen van spelers en coaches en hun emotie in en rond wedstrijden; 
 • De scheidsrechter staat na afloop van de wedstrijd open voor een gesprek met de coaches;

PDF Arbitrage beleid

Fluit-600x600

kaarten